Documentația de atribuire pentru serviciul de tipărire a buletinelor de vot pentru alegerea primarului comunei Balș, județul Iași​

 

 

1. Caiet de sarcini 

2. Formular de ofertă tehnică

3. Formular de ofertă financiară

4. Anunț publicitate 130659 din S.E.A.P.