Documentația de atribuire pentru serviciul de tipărire a buletinelor de vot pentru alegerea primarului comunei Șipote, județul Iași​

 

 

1. Caiet de sarcini 

2. Formular de ofertă tehnică

3. Formular de ofertă financiară

4. Anunț publicitate nr. 95648 din S.E.A.P.